Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη - Αποφάσεις 15ης/2016 (19-8-2016) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (387)
Περίληψη - Αποφάσεις 14ης/2016 (11-8-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (355-386)
Περίληψη - Αποφάσεις 13ης/2016 (21-7-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (317-354)
Περίληψη - Αποφάσεις 12ης/2016 (30-06-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (298-316)
Περίληψη - Αποφάσεις 11ης/2016 (16-6-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (257-297)
Περίληψη - Αποφάσεις 10ης/2016 (19-5-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (219-256)
Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2016 (21-4-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (187-218)
Περίληψη - Αποφάσεις 8ης/2016, κατεπείγουσας, (11-4-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (185-186)
Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2016 (01-04-2016) Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (169-184)
Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2016 (31-03-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (152-168)

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr