Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη - Αποφάσεις 21ης/2016 (07-11-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (449-487)
Περίληψη - Αποφάσεις 20ης/2016 (13-10-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (424-448)
Περίληψη - Αποφάσεις 19ης/2016,κατεπείγουσα, (7-10-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (421-423)
Περίληψη - Αποφάσεις 18ης/2016 (22-9-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (419-420)
Περίληψη - Αποφάσεις 17ης/2016 (20-9-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (411-418)
Περίληψη - Αποφάσεις 16ης/2016 (15-9-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (388-410)
Περίληψη - Αποφάσεις 15ης/2016 (19-8-2016) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (387)
Περίληψη - Αποφάσεις 14ης/2016 (11-8-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (355-386)
Περίληψη - Αποφάσεις 13ης/2016 (21-7-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (317-354)
Περίληψη - Αποφάσεις 12ης/2016 (30-06-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (298-316)

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr