Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ θα συνεδριάσει στις 15 Ιανουαρίου 2018

στις .

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται τη Δευτέρα 15/1/2018 και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας»
2) Τροποποίηση (1η) Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2018
3) Τροποποίηση (1η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2018
4) Ορισμός Επιτροπών
5) Ορισμός εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)
6) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Συνδέσμου Ύδρευσης για την επισκευή κτηρίου Γ΄ μετεγκατάστασης γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Κ. – Συνδέσμου Ύδρευσης
7) Έγκριση μελέτης: Όμβρια Τοπικής Κοινότητας Αγίου Φλώρου.
8) Προμήθεια υδρομέτρων. Ένσταση της εταιρίας CΟNSTRAT Ε.Π.Ε.
9) Προμήθεια υδρομέτρων (3/4). Έγκριση πρακτικού Επιτροπής
10) Προμήθεια υδρομέτρων:
α) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης
γ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης
11) Προμήθεια ανοξείδωτων κοιλοδοκών και φύλλων αλουμινίου για κάλυψη παλαιάς δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού
12) Υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση κατά ISO 17025. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού
13) Έργο: Αντικατάσταση μόνωσης κτηρίου Διοίκησης Βιολογικού. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού
14) Εργασία: Μετατροπή φορτηγού σε αποφρακτικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού
15) Τροποποίηση της 185/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σχετικά με την προμήθεια καταθετικού μηχανήματος (bank in office).

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr