Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 16 Ιανουαρίου 2018

στις .

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας θα συνέλθει τη 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1. Aπαλλαγή υπολόγου χρημ. εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών έτους 2017
2. Διάθεση πίστωσης για δαπάνες συνεχιζόμενων συμβάσεων προηγούμενου οικ. έτους
3. Διάθεση πίστωσης δαπανών έτους 2017 – Έγκριση πληρωμής
4. Διάθεση πίστωσης για πάγιες δαπάνες (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.)
5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, οικ. έτους 2018
6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής διοικητικού κόστους αποθήκης αποταμίευσης, έτους 2018
7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής λοιπών δαπανών μικρού κόστους του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, οικ. έτους 2018
8. Διάθεση πίστωσης για συνδρομή προμήθειας τοπικών εφημερίδων για το 2018
9. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για το έτος 2018 – Καθορισμός τιμολογίου
10. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίων για την χορήγηση νερού σε πλοία για το έτος 2018
11. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίων για τη χρήση της γεφυροπλάστιγγας του Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2018
12. Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμολογίου για τη χορήγηση ρεύματος σε πλοία και παραχωρησιούχους εντός ζώνης λιμένα Καλαμάτας, για το έτος 2018
13. Τροποποίηση 1η προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας, οικ. έτους 2018
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην πρόσοψη της γεφυροπλάστιγγας του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας
15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην οροφή της γεφυροπλάστιγγας του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Καλαμάτας «Αρίων», για παραχώρηση χερσαίου χώρου
17. Έγκριση ενέργειας εργασίας περίφραξης του χώρου του τελωνειακού περιβόλου στην προέκταση προς νότο της οδού Ψαρών
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα ομβρίων Ζώνης Ι Δήμου Καλαμάτας», εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας
19. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την προμήθεια μελανιού στον εκτυπωτή, μάρκας Panasonic KX-P3200, της γεφυροπλάστιγγας του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας. -Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
20. Aίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για τη μίσθωση της ταχυδρομικής θυρίδας στα ΕΛΤΑ Α.Ε. για το έτος 2018 - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χερσαίου χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιγνίων. Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής διαδικασίας. – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σταθόπουλου Ιωάννη για ρύθμιση οφειλής
23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σάμιου Νικολάου, για ρύθμιση οφειλής
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσεων πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας
25. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών δημιουργίας ραδιοτηλεοπτικού σποτ για την προβολή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας, από τον κ. Πουλόπουλο Γ. Αθανάσιο
26. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην εφημερίδα «Ελευθερία»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην εφημερίδα «Φωνή»
28. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον τηλεοπτικό σταθμό «Μεσόγειος»
29. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον τηλεοπτικό σταθμό "Best"
30. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον τηλεοπτικό σταθμό "Ionian"
31. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Time FM"
32. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό "City FM"
33. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Απόλλων»
34. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Kiss FM"
35. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Life FM"
36. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Best FM" & "Hxw"
37. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην ιστοσελίδα "Kalamata Journal"
38. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην ιστοσελίδα "Messinia Live"
39. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην ιστοσελίδα "Kalamata In"
40. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών της προβολής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λιμάνι Καλαμάτας στην ιστοσελίδα "Kalamatatimes".

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr