Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου, Ρ/Κ ΜΙΜΗΣ Π, από το λιμάνι της Καλαμάτας.

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου Ρ/Κ ΜΙΜΗΣ Π, νηολογίου ΠΕΙΡΑΙΑ 2512, από το λιμάνι της Καλαμάτας.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30) την 10.04.2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη 2ου επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαματας μεταξύ ΝΟΚ και παλαιού γυμνασίου παραλίας.

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας, μεταξύ ΝΟΚ και παλαιού γυμνασίου παραλίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30) την 28.03.2014, ημέρα...

Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2014"

στις .

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014", προϋπολογισμού 270.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 8.4.2014 και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 πμ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2721063138 (κ. Παν.Βασιλόπουλος).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για εκμίσθωση ακινήτου ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου, επί της πλατείας Τελωνείου. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30)...

Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση των αναψυκτηρίων Δημοτικού Σταδίου και Κλ. Γυμναστηρίου

στις .

Το Ν.Π.Δ.Δ "Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας" προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ενοικίαση των αναψυκτηρίων του Δημοτικού Σταδίου και Κλ.Γυμναστηρίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.3.2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 στα γραφεία του Φορέα. (Βύρωνος 67 & Σωκράτους).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2721020257, 2721023341
Την...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποδομή προστασίας φοινικοειδών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί ενδιαφερομένους για την εφαρμογή συστήματος διαβροχής φοινίκων. Σκοπός της κατασκευής του συστήματος διάβροχης είναι η βιολογική καταπολέμηση με εφαρμογή διαλείμματος νηματωδών για την προστασία από το κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων.

Η εργασία  περιγράφεται στην υπ αριθμ. 6/2014 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Έχει προϋπολογισμό 4.993,80€ με...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας υλικών απόσμησης

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 11.990 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.3.2014, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46). Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης η 13:00.
Περισσότερες πλήροφορίες στο τηλέφωνο...

Έρευνα αγοράς για προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

στις .

  Ο Δήμος Καλαμάτας ̟προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του όσον αφορά
στην κατασκευή νέων  ̟προκατασκευασμένων οστεοθηκών για τα Νεκροταφεία
Καλαμάτας και Δημοτικών Διαμερισμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους
επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας κλειστές ̟προσφορές.
Είδος διαγωνισμού: Διαδικασία ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαμηλότερη ̟προσφερόμενη τιμή.
Η προϋπολογιζόμενη...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr