Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια ενός μεταχειρισμένου...

Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" με Κ.Α: 35.7425.10 προϋπολογισμού 6.993,60 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 22/2018.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 09/07/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο...

Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης και αξιοποίησης του χώρου εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:

Εκμίσθωση και αξιοποίηση χώρου εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, προκειμένου να εγκατασταθεί, λειτουργήσει και δραστηριοποιηθεί εκμετάλλευση αποκλειστικά και μόνο θερινού κινηματογράφου ταινιών νέας παραγωγής.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών μαγειρείου στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας», ( Κ. Α. 15.7133, εγκεκριμένης πίστωσης 5.270 € με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και προϋπολογισμού μελέτης 5.270,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 53 / 2018 μελέτη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (2018)"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2018 , Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:
1) Κ.Α. 30.7323.40 Mίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου με πίστωση 64.000,00 €.
2) Κ.Α. 35.7332.01 Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (αυτεπιστασία),...

Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:

Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου, στο Ο.Τ. 305 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας.

Η δημοπρασία θα είναι...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο 2018

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο 2018.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ

 

...

Διενέργεια κλήρωσης για τον προσδιορισμό της θέσης των κυλικείων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι η κλήρωση για τον προσδιορισμό της θέσης των κυλικείων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας που θα παραχωρηθεί σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και πολεμιστές της Κύπρου (ποσοστό 30%) θα διενεργηθεί στις 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.30 στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων Περιουσίας και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr