Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για κλαδέματα δενδροστοιχιών

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι...

Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" (Φαρών και Ασίνης)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α'...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)" με Κ.Α: 35.7425.09 προϋπολογισμού 24.490,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 5/2018.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους, (Κ.Α. 30.7331.10 – εγκεκρ. πίστωση 24.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 6.190,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ.04/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και...

Παράταση για προσφορές προμήθειας μουσικών οργάνων

στις .

Ο Δήμος μας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα ανωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 18/4/2018  (έως 12 το μεσημέρι γραφείο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μουσικών οργάνων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν σφραγισμένη σχετική προσφορά  για τα  είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 11/4/2018 (έως 12 το μεσημέρι γραφείο ΚΔΑΠ, κα Λάζαρη). 

...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την διοργάνωση του 24ου διεθνούς φεστιβάλ χορού Καλαμάτας

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ.88/2011 (ΦΕΚ 1059/τ.Β/ 30.05.2011) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr