Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠ-ΣΟΧ3/2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2017. 

Τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα αποκλεισθέντων υποψηφίων...

Παραχώρηση χερσαίου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση 1.300 τ.μ., χερσαίου χώρου λιμένα Καλμάτας: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας - «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του κτιρίου για το έτος 2018 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 16/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας: Αριστομένους 33, 24100 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η προϋπολογιζόμενη...

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, Δήμου Kαλαμάτας

στις .

 

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, Δήμου Kαλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας...

Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου

στις .

Εκδόθηκε από το Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 53278/20-11-2017.

Περίληψη Προκήρυξης (Επανάληψη διαδικασίας)

Δικαιούχος της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου...

Διαγωνισμός για τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων για 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι και Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 237.708,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις...

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 3-2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" .

Ολόκληρη την ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3-2017 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ μπορείτε να δείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr