Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Νέα Φάση"

στις .

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Νέα Φάση".

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

...

Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων, Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Εργασίες Συντήρησης Χλοοταπήτων Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Αθλητικών Χώρων για το έτος 2019"  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης - εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον...

Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το Έτος 2019.

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2019. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Υπηρεσιακό Αίτημα του Οργανισμού (αριθμ. πρωτ. 760/22-10-2018, REQ: 003897941) μέχρι την 15/11/2018. Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας Ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 μήνες), με ωρίαια αποζημίωση, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2018-2019, σε...

Προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" (2η Προμήθεια Ζωοτροφών) με Κ.Α: 35.6699 προϋπολογισμού 7.998,87 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 32/2018. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 9:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντη...

Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών & Νομικών Προσώπων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων για ένα έτος, προϋπολογισμού 252.267,12 € με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικοί CPV:...

"Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2018 -2019"

στις .

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την...

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φυτικού υλικού (2018)», προϋπολογισμού 71.705,62 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr