Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός Παιδιάτρου (ΣΜΕ1/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020", σύμφωνα με την Ανακοίνωση...

Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)

στις .

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)»
 
Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το...

Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών

στις .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών»
 
Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013.
Στοιχεία έργου: -Μελέτη αρ. 46/2016...

Ανακοίνωση για πρόσληψη 7 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2017-2018, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επτά πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες...

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των νομικών του προσώπων προϋπολογισμού...

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων αφορά προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων αφορά προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018 προϋπολογισμού 93.369,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης "Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας". 

Τους πίνακες κατάταξης  μπορείτε να δείτε εδώ:...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτσ) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 προϋπολογισμού 67.830,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr....

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr