Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια Χλωρίου για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου (2018-2019)

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χλωρίου για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου (2018-2019).  Η αποστολή σχετικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, γίνεται μέχρι την 30/05/2018.

Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (2018-2019)

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου (2018-2019).  Η αποστολή σχετικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, γίνεται μέχρι την 30/05/2018.

Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2018)"

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη
« Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων ( 2018 ) », ( Κ. Α. 30.7331.06 – εγκεκριμένη πίστωση 3.124,80 € για το 2018 από Δημοτικούς Πόρους και προϋπολογισμού μελέτης 3.124,80 € με Φ.Π.Α , σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018», προϋπολογισμού 59.980,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει...

Διαγωνισμός για καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και Δημοτικού οδικού δικτύου 2018»προϋπολογισμού 49.984,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,...

Ανακοίνωση - προκήρυξη για πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας

στις .

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ανακοινώνει - προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα ενός (1) έτους,με δυνατότητα παράτασης ένα (1) έτος, για την κάλυψη των  αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού...

Ενοικίαση Φωτιστικού Εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

στις .

Η "ΦΑΡΙΣ" Κοινωφελής Επιχείρηση Δημού Καλαμάτας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ¨ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας¨. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου...

Ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

στις .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ο τρόπος υποβολής των οικονομικών προσφορών για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 € θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διγωνισμό πρόκειται....

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr