Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 998.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

                                                                                                                                          

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5002144 (Κωδ. Απόφασης:2970)  

                    

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 998.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Δ.Ε.Υ.Α.Κ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ CPV : 38411000-9, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για εργασίες πλαστικοποίησης γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης σε αθλητικούς χώρους, (Κ.Α. 30.7336.66– εγκεκρ. πίστωση 24.800,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 50979/07-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης...

Προμήθεια ανθόφυτων για τα Χριστούγεννα

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 4.407,00 € με το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 30/2017.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων) και εκτυπωτών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του για την αγορά φωτοτυπικών – πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών, καλεί εκ νέου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη, τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.
Οι κατηγορίες των ειδών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία είναι δύο:
1. Φωτοτυπικά –...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΡΦΑΡΑ

στις .

Η  Δημοτική  Φιλαρμονική Καλαμάτας προτίθεται  να  αναθέσει  σε  συνεργείο  καθαρισμού τον  καθαρισμό των  χώρων  του κτηρίου της Φιλαρμονικής και του παραρτήματος  στα  Αρφαρά. Ο Προϋπολογισμός  της  δαπάνης είναι 3794,30    με Φ.Π.Α.  για  ένα  χρόνο, από  1/1/2018  έως 31/12/2018 για  τον 2ο και  3ο όροφο της Φιλαρμονικής (Υπαπαντής 25) ,του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αθλητικού υλικού

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 24/11/2017 (έως 12 το μεσημέρι...

Εργασίες συντήρησης χλοοταπητών γηπέδων ποδοσφαίρου & αθλητικών χώρων για το έτος 2018

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφαργισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης -  εφόσον υπρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr