Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.

Ολόκληρη την...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020" για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα της...

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων, (Κ.Α. 30.7135.05– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.981,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Διαγωνισμός για μετακινήσεις, διατροφή, διαμονή

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τις: μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή...

Διαγωνισμός για φωτιστική-ηχητική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017.

Τους πίνακες κατάταξης ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ,...

Εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας,
με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 28,00 τ.μ.,...

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr