Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων

στις .

Προσκαλούμε για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών : Συντήρηση και επισκευή Αντλητικών συγκροτημάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 2/2018 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του τμήματος Γεωτεχνικών Έργων στο νεο...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην συντήρηση – επισκευή βαγονιών δημοτικού πάρκου, (Κ.Α. 30.7336.69– εγκεκρ. πίστωση 24.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον καθαρισμό ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Αρφαρών, (Κ.Α. 64.7336.04– εγκεκρ. πίστωση 12.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ και Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(προμήθεια και τοποθέτηση)"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια και τοποθέτηση), (Κ.Α. 30.7135.01– εγκεκρ. πίστωση 24.304,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα...

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου», Φαρών και Ασίνης

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α' ορόφου...

Επαναληπτική αναλυτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του ακινήτου με τα στοιχεία A7-A8-A9 στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

στις .

Από την Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΚΑΚ ΑΕ ΟΤΑ (εκμισθώτρια Εταιρεία) εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας με τα στοιχεία Α7-Α8-Α9 επιφανείας εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων (πρώην wine bar ΚΑΝΤΟΙΝΑ)....

Συνοπτικός διαγωνισμός για την απομάκρυνση του υπολείμματος ΚΔΑΥ

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού: 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ3/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών σε θέματα αδέσποτων και παραγωγικών ανεπιτήρητων ζώων.

Ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2017 μπορείτε να δείτε εδώ

Το παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου μπορείτε να δείτε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr