Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου   www.kalamata.gr .

Κωδικός CPV: 37535210-2,37535250-4,37535240-1,37535200-9,37535220-5,39113300-0,39224340-3,34928200-0,31681410-0,45316000-6,31523200 0,14211000-3.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης...

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 340.000,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.
Κωδικός CPV: 45315100-9, 45316100-6, 37535200-9, 37535210-2, 37535250-4, 39113300-0, 39224340-3, 31523200-0.
Διάρκεια σύμβασης: Η...

Πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού –Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες...

Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού –Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) » Α.Μ. 99/2018 με προϋπολογισμό 201.612,90€ +48.387,10€(ΦΠΑ24%)=250.000,00 €.

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) » Α.Μ. 99/2018 με προϋπολογισμό 201.612,90€ +48.387,10€(ΦΠΑ24%)=250.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας. Για το παραπάνω σας καλεί να συμμετάσχετε στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.


Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του συστήματος. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά, η προσφορά του αυτή θα...

Βραβείο Ποίησης Μαρίας Πολυδούρη

στις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Του ΒραβείουΠοίησης «Μ. Πολυδούρη»

 Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, προκηρύσσουν βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή «Μ. Πολυδούρη», εις μνήμην της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ).
Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο,  απονέμεται στα “ Πολυδούρεια “ και για φέτος θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ 1ου, 10ου ΚΑΙ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

στις .

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων 1ου Δημοτικού Σχολείου, 10ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Δημοτικό Σχολείου. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr