Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μηνα Σεπτέμβριο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων.

Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στις .

Ο  Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, σε είδη ατομικής προστασίας των εργαζόμενων – α) «Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο» και β) «δοκιμαστικά όργανα τάσης (αγκίδα)»,  καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.
Είδος διαγωνισμού: Διαδικασία ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η...

Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης - χρήση 2014-2015

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α.Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης - χρήση 2014-2015",  προϋπολογισμού 83.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 16.9.2014 και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2721063138, αρμόδιος υπάλληλος: Π.Βασιλόπουλος
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί...

Ανακοίνωση για διενέργεια 4ης κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών

στις .

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ΄ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας έτους  2014...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια σάντουιτς έτους 2014-2015

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην προμήθεια σάντουιτς για τις ανάγκες των Δημοτικών σχολείων για το έτος 2014-2015 (15/09/2014-31/12/2015). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/09/2014 και ώρα 11.00 π.μ. η προυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 27.975,20 ευρώ

την Μελέτη θα την δείτε εδώ

την...

Πρόσκληση σχετικά με την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων» προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίηση της εργασίας «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων» .

 Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου με το ΦΠΑ. Η εργασία εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα του...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΡΕΙΘΡΟΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΚΛΠ ΕΤΟΥΣ 2014»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΡΕΙΘΡΟΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΚΛΠ ΕΤΟΥΣ 2014», με προϋπολογισμό 80.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οδός Ψαρών 15...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από τα σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014, στο Δημαρχείο, οδός Αριστομένους 28, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr