Δ.Ε.Α.Κ.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

στις .

Η Δ.Ε.Υ. Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών, παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας , ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.898,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης). κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.

Ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΤΧΠΟΡ0Χ-ΤΛΒ μπορείτε να τη δείτε εδώ


Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr