Εγκατάσταση και λειτουργία ψυγαγωγικών παιχνίων

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση 1.400 τ.μ., χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 25η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών ). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τη περίληψη της διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΗΛ2ΟΞΜΒ-ΝΧ7  μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Ολόκληρη της διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr