Ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

στις .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ο τρόπος υποβολής των οικονομικών προσφορών για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 € θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διγωνισμό πρόκειται. Ο χρόνος υποβολής θα είναι από 11/05/2018 έως 17/05/2018 καθημερινά από τις 08:00 π.μ.- 15:00 με καταληκτική ημερομηνία 17/05/2018 και ώρα 15:00. Η υποβολή των προσφορών  θα γίνεται στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β Καλαμάτα, 24134, τηλ. 2721360611 και φαξ 2721360614. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 18/05/2018 & ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ και η κριτήριο ανάθεσης θα αποτέλει η χαμηλότερη συνολικά τιμή.

Ολόκληρη της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Την υπ' αριθμ. 10/2018 μελέτη της ΦΑΡΙΣ προϋπολογισμού 21.000,00 μπορείτε να τη δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr