Ενοικίαση Φωτιστικού Εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

στις .

Η "ΦΑΡΙΣ" Κοινωφελής Επιχείρηση Δημού Καλαμάτας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ¨ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας¨. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου Καλαμάτα τ.κ. 24134, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 23/05/2018. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι 22/5/2018 και ώρα λήξης είναι 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Τη περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ
Ολόκληρη τη διακήρυξη καθώς και τη μελέτη προϋπολογισμού 46.300,00 € μπορείτε να τα δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr