Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση 4ης/2018 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 28/02/2018
Πρόσκληση 3ης/2018 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 14/02/2018
Πρόσκληση 2ης/2018 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 24/01/2018
Πρόσκληση 1ης/2018 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10/01/2018
Πρόσκληση 19ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 06/12/2017
Πρόσκληση 18ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 22/11/2017
Πρόσκληση 17ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 15/11/2017
Πρόσκληση 16ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 7/11/2017
Πρόσκληση 15ης/2017, σε ορθή επανάληψη, Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 23/10/2017
Πρόσκληση 14ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 11/10/2017
Πρόσκληση 13ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 13/09/2017
Πρόσκληση 12ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29/08/2017
Πρόσκληση 11ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 26/07/2017
Πρόσκληση 10ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 28/06/2017
Πρόσκληση 9ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 07/06/2017
Πρόσκληση 8ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 02/06/2017
Πρόσκληση 7ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17/05/2017
Πρόσκληση 6ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 03/05/2017
Πρόσκληση 5ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 27/03/2017
Πρόσκληση 4ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 20/03/2017
Πρόσκληση 3ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 22/02/2017
Πρόσκληση 2ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 25/01/2017
Πρόσκληση 1ης/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 11/01/2017
Πρόσκληση 14ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 21/12/2016
Πρόσκληση 14ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 2/12/2016

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr