Φίλτρο:
Full screen pb Geolocalisation bp

 

Οδηγίες κατεύθυνσης
     Εμφάνιση επιλογών

Από :  ή 

Προς :  ή 

wifi Πάρκο ΟΣΕ
Άνω Άμφεια
Γραφείο Πληροφοριών για το Δημοτικό Λαχανόκηπο Καλαμάτας - Information Center for the municipal garden of Kalamata
Δημοτικό Παντοπωλείο Καλαμάτας - Municipal Grocery Store of Kalamata
Δημοτικό Σχολείο Λεΐκων
"ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε"
'Αγιος Φλώρος
1-Πλατεία Ομήρων Γερμανίας
10-Βόρειο & Νότιο Parking Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας
10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
10ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
11-Δημοτικό Parking Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας
11η Ναυαρίνου (1.1.2)
11η Ναυαρίνου (1.28)
11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
11ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
12Α-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Β-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Γ-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Δ-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Ε-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Ζ-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12Η-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
12ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
12ΣΤ-Παράχθια Ζώνη Ποταμού Νέδοντα
13-Κοινόχρηστος Χώρος Πάρκου ΟΣΕ
13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
13ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
14-Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας
14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
14ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
15-Πλατεία Ελευθερίας
15ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
16-Χώρος Πλατείας Εκκλησίας Αγ. Αικατερίνης
16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
16ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
17-Πλατεία 23ης Μαρτίου
17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
17ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
18-Πλατεία Φραγκόλιμνας
18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
18ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
19-Πλατεία Εκκλησίας Υπαπαντής
19ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
19ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
1o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
1η ΕΠΑΣ Καλαμάτας
1η Ναυρίνου (1.1.12)
1η Ναυρίνου (1.18)
1ο Γυμνάσιο (1.10)
1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Καλαμάτας
1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
2-Πλατεία "ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ"
2.1
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.2
2.2.1
2.2.10
2.2.12
2.2.13
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.2
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29
2.2.3
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.3
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
20-Κοινόχρηστοι Χώροι Ανατολικού Κέντρου Καλαμάτας
20ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
21-Πλατεία Αγ. Παρασκευής
21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
21ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
22-Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου
22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
23-Κοινόχρηστος Χώρος Εργατικών Κατοικιών Γιαννιτσάνικων
23ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
24-Πλατεία Μαυρομιχάλη
24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
25-Κοινόχρηστος Χώρος Πλατείας "ΤΣΙΡΜΠΑ"
26-Πλατεία Όθωνος
26ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
26ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
27-Χώρος Παιδικής Χαράς Γιαννιτσάνικων
2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
2ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
3-Πλατεία "ΠΛΕΥΝΑΣ"
3.1
3.2
3.3
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19
3.3.21
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3η Ναυρίνου (1.1.10)
3η Ναυρίνου (1.20)
3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
3ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
4-Κοινόχρηστοι Χώροι Στο Δημοτικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.3
4.4
4.4.1
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.15
4.4.16
4.4.17
4.4.18
4.4.19
4.4.2
4.4.20
4.4.21
4.4.22
4.4.23
4.4.24
4.4.25
4.4.26
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4o Γυμνάσιο Καλαμάτας
4η Ναυρίνου (1.1.9)
4η Ναυρίνου (1.21)
4ο Γενικό Λύκειο καλαμάτας
4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
4ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
5-Πλατεία Εκκλησίας Αγ. Ιωάννη "ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ" Ράχης
5η Ναυαρίνου (1.1.8)
5η Ναυαρίνου (1.22)
5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
5ο Δημοτικό Σχολείο - Μπενάκειο
5ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
6-Πλατεία Εκκλησίας Αγ. Κωνσταντίνου "ΚΑΛΥΒΙΩΝ"
6η Ναυαρίνου (1.1.7)
6η Ναυαρίνου (1.23)
6ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
6ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
7-Παιδική Χαρά Στο "ΠΕΤΑΛΟ"
7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
8-Πλατεία Εκκλησίας Αγ. Άννας
8η Ναυρίνου (1.1.5)
8η Ναυρίνου (1.25)
8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
8ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
9-Πλατεία Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη
9η Ναυρίνου (1.1.4)
9η Ναυρίνου (1.26)
9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
9ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
9ο Σύνταγμα Πεζικού
B' Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 2nd Day Nursery Station Kalamata
BELVEDERE
COMFY
ELITE
Elite (1.1.3)
Elite (1.27)
ELITE village
FILOXENIA
FLISVOS
GEORGE
Georgpoulou Biiana
HORIZON BLU
Lungu Iulia
MESSINIAN BAY
NEVADA
OSTRIA
PHARAE PALACE
PLAZA
REX
Stancheva aimilia
Vrapi Admir
wifi Άγιος. Νικόλαος
wifi Εθνική Τράπεζα
wifi Σταδίου & Αναγνωσταρά
wifi Φαρών & Σταδίου
wifi 3ο Δημ. Σχολείο
wifi 4ο ΤΕΕ Καλαμάτας
wifi Άγιος Φλώρος
wifi Αιθαία 1
wifi Αιθαία 2
wifi Ακρίτα & Βασ. Όλγας
wifi Αλαγονία
wifi Αλώνια
wifi Αντικάλαμος
wifi Άνω Άμφεια
wifi Αριοχώρι
wifi Άρις
wifi Αρτεμισία
wifi Αρφαρά
wifi Ασπρόχωμα
wifi Βέργα
wifi Γήπεδο πανεπιστήμιο
wifi ΔΕΥΑΚ
wifi Δημαρχείο
wifi Δημοτικό Στάδιο
wifi Δημοτικό Στάδιο δημοσιογράφοι
wifi Διοικητήριο
wifi Εκκλησία Ανάσταση
wifi Εμπορικό Επιμελητήριο
wifi Εργαστήριο ΦΑΡΙΣ
wifi Θουρία 1
wifi Θουρία 2
wifi Θουρία 3
wifi Ιστορικό Κέντρο
wifi Κάτω Άμφεια
wifi ΚΤΕΛ
wifi Λαίικα
wifi Λαϊκή Αγορά
wifi Μαντίνεια
wifi Μαρίνα WC
wifi Μαρίνα ΔΕΗ
wifi Μαρίνα Διοικητήριο
wifi Μαρίνα Διοικητήριο
wifi Μελετίου & Φαρών
wifi Μικρομάνη
wifi Μπενάκιο Δημ. Σχολείο
wifi Ναυαρίνου ΑΤΜ Εμπορικής
wifi Οδός Υπαπαντής
wifi Παλαιολόγου & Παπατσώνη
wifi Παραλία Παιδική Χαρά
wifi Πάρκινγκ Νέδοντα I
wifi Πάρκινγκ Νέδοντα ΙΙ
wifi Πάρκο ΟΣΕ 1
wifi Πάρκο ΟΣΕ 3
wifi Πήδημα
wifi Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως
wifi Πλατύ
wifi Πνευματικό Κέντρο
wifi Σιδ. Σταθμού
wifi Σπερχογεία
wifi Συντριβάνι
wifi Τέντα
wifi Φαρών & Βασ. Όλγας
wifi Φαρών & Νικηταρά
wifi Φαρών & Ρουμελιώτη
wifi Φιλαρμονική
Yanka Vasileva
Ά Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 1st Day Nursery Station Kalamata
Αγ.Βαρβάρα (1.1.17)
Αγ.Βαρβάρα (1.13)
Αγγελοπούλου Δήμητρα
Αγία Αικατερίνη
Αγία Βαρβάρα
Αγία Μαρίνα
Αγία Μαρίνα (κοιμητήριο)
Αγία Τριάδα
Αγία Τριάδα
Άγιος Αντώνιος Αλαγονίας (κοιμητήριο)
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Δημήτριος Αρκάδων
Άγιος Δημήτριος Κοκκορόγιαννη
Άγιος Διονύσιος
Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος
Άγιος Κωνσταντίνος
Άγιος Κωνσταντίνος & Αγία Ελένη
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Νικόλαος
Αγίου Νικολάου - Χώρος Στάθμευσης
Αγορά (1.1.27)
Αγορά Νότιο - Χώρος Στάθμευσης
Άγριλος
Αθανασίου Ηρακλής
Αθηνών - Χώρος Στάθμευσης
Αιθαία
Αίθουσα Αθλητικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων "ΤΕΝΤΑ"
Αικ &Τερ Κονταργύρη ΟΕΕ
Αίπεια
Ακοβίτικα
Ακρίτας & Ναυαρίνου - Πιάτσα Ταξί
ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Αλαγονία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟΝ
Αλμυρό - Πιάτσα ταξί
Αλώνια
Άμμος
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας - Kalamata's Castle Amphitheater
Ανεμόμυλος
Άνθεια
Ανταποκριτές ΟΓΑ
Αντικάλαμος
Άνω Αρφαρά
Άνω Βέργα
Άνω Βρομόβρυση
Αποστολόπουλος Αναστάσιος
Αποστόλου Βασιλική
Αράχωβα
Αριοχώρι
Άρις
Αριστοδήμου - Χώρος Στάθμευσης
Αρτεμισία
Αρφαρά
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας - Archaeological Museum Kalamatas
Αρχή Ποδηλατόδρομου
Ασπροπουλιά
Ασπρόχωμα
Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας
Αύρας (1.1.6)
Αύρας (1.24)
Αφετερία (1.1)
Αφετερία (1.1.28)
Βάγγαλη Δήμητρα
Βαλαωρίτου-Πιάτσα Ταξί
Βαρδουνιώτη Δήμητρα
Βελανιδιά
Βιομηχανικά Σφαγεία - Αγορά Καλαμάτας Α.Ε.
Βιοτεχνικό Πάρκο - ΒΙΟ.ΠΑ
Βλάχος Δημοσθένης
Βοήθεια Στο Σπίτι Δήμου Καλαμάτας - Help at Home office
Βόρειο - Χώρος Στάθμευσης
Βούλγαρη Στασινή
Βουλγαροκτόνου & Ναυαρίνου - Πιάτσα Ταξί
Βρομόβρυση
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Γ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 3rd Day Nursery Station Kalamata
Γαιτάνη Σ.Ευαγγελία
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Γενικό Εσπερινό Λύκειο Καλαμάτας
Γενικό Λύκειο Αρφαρών
Γενικό Λύκειο Θουρίας
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
Γέφυρα (1.1.25)
Γέφυρα (1.4)
Γεωργακοπούλου Κων/να
Γεωργούλη & Αριστομένους - Πιάτσα Ταξί
Γήπεδα Τένις Ανατολικού Κέντρου
Γήπεδα Τένις Δυτικής Παραλίας
Γήπεδο Μεσσηνιακού
Γκότσης γεώργιος του Παν/τη
Γρηγορόπουλος Γεώργιος
Γρηγοροπούλου Βαρβάρα-Ειρήνη
Γυμνάσιο Αρφαρών
Γυμνάσιο Εσπερινό Καλαμάτας
Γυμνάσιο Θουρίας
Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας
Δ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 4th Day Nursery Station Kalamata
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΔΕΗ Καλαμάτας
Δημαρχείο
Δημαρχείο
Δημαρχείο (1.1.24)
Δημαρχείο (1.5)
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας - Kalamata's Central Library
Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας ''Α.ΤΑΣΣΟΣ'' - Kalamata's Municipal Gallery
Δημοτική Σχολή Χορού - Διεθνές Κέντρο Χορού - Municipal Dance School
Δημοτική Φιλαρμονική
Δημοτική Φιλαρμονική - Municipal Philarmonic
Δημοτικό Γήπεδο Σφαγείων
Δημοτικό Εικαστικό Σχολείο - Municipal Art School
Δημοτικό Εστιατόριο Καλαμάτας - Municipal Restaurant of Kalamata
Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας
Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας - Municipal Health Center of Kalamata
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο
Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»
Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας
Δημοτικό Σχολείο Άριος
Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος
Δημοτικό Σχολείο Θουρίας
Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας
Δημοτικό Σχολείο Πλατέος
Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας
Δημοτικό Ωδείο - Municipal Conservatory
Διάσελλα
Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση ΚΕΠ
Δικαστήρια
Δικαστήρια (1.8)
Δικαστήρια - Πιάτσα Ταξί
Διοικητήριο
Διονυσοπούλου Αναστασία
ΔΟΥ Καλαμάτας (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)
Δρέμιο
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 5th Day Nursery Station Kalamata
Εδέμ (1.9)
ΕΕΕΕΚ
Ελαιοχώρι
ΕΛΤΑ Παραλίας
Εμιαλοί
Εμμανουήλ Νικόλαος
Εμμανουήλ Νικόλαος
Ενοριακός Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Ενοριακός Ιερός Ναός της Υπαπαντής τού Σωτήρος
Ενοριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Επιμελητήριο Μεσσηνίας - Commercial Chamber of Messinia
ΕΤΑΑ (Ενιάιο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχαλούμενων) - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Ζ΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλαμάτας - 8th Day Nursery Station Kalamata
Ζήρα Κονδύλω
Η΄ Παιδικός Σταθμός Βέργας Δήμου Καλαμάτας - 9th Day Nursery Station Kalamata
ΗΛΕΚΤΡΑ
Θεοτόκος
Θέση στάθμευσης ποδηλάτων (Κροντήρη)
Θουρία
Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης
ΙΒΙΣΚΟΣ
Ιδιωτικός Χώρος Στάθμευσης
ΙΕΚ Καλαμάτας
Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Μελέ
Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Καλογραιών
Ιερά Μονή Βελανιδιάς
Ιερά Μονή Δημιόβης
Ιερά Μονή Μαρδακίου
Ιερά Μονή Σιδηρόπορτας
Ιερό του Ποσειδώνος - Temple of Posidon
Ιερός Ναός Ανάληψης Σωτήρος
Ιερός Ναός Αναστάσεως
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Λεΐκων
Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λαδά
Ιερός Ναός Παναγίτσας
ΙΚΑ (1.1.19)
ΙΚΑ (1.11)
ΙΚΑ (Κανάρη & Πλάτωνος) - Πιάτσα Ταξί
ΙΚΑ Καλαμάτας
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας - Historical and Folklore Museum of Kalamata
Ιστορικό κέντρο Υπαπαντής-Πιάτσα Ταξί
Ιωάννου Θεονίτσα
Καλαμάτα
Καλάμι
Καλλιμάνη Παναγιώτα
Καλλιντέρης Γεώργιος του Κων/νου
Καραβασίλης Αλέξανδρος
Καρβέλα Ελένη του Παναγιώτη
Καρβέλι
Καρκατζούλη Χριστίνα του Κων/νου
Κατσαραίικα
Κατσίκοβο
Κάτω Άμφεια
Κάτω Βέργα
Κάτω Καρβέλι
Καφαντάρη Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κεμετσντζίδη Βικτώρια
Κεντρική Αγορά Καλαμάτας-Πιάτσα Ταξί
Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - Kalamata Central Square
Κεντρική Σκηνή Θεάτρου - Central Theater Scene
Κεντρικό - Χώρος Στάθμευσης
Κεντρικό πάρκινγκ (1.1.23)
Κεντρικό Ταχυδρομείο Καλαμάτας
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμλενων (Ά ΚΑΠΗ) Δήμου Καλαμάτας - 1st Seniors Center of Kalamata
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμλενων (Β΄ ΚΑΠΗ) Δήμου Καλαμάτας - 2nd Seniors Center of Kalamata
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καλαμάτας - Domestic Violence Victims Consultant Center for Women
ΚΕΠ Βέργας - Citizen Service Center of Verga
ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Άριος - Citizen Service Center of Aris
ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών - Citizen Service Center of Arfara
ΚΕΠ Θουρίας - Citizen Service Center of Thouria
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καλαμάτας - Municipal Pharmacy
Κοινωφελής Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ»
Κοντογιάννη Σοφία Αντωνίου
Κοντούλης Αγησίλαος
Κορδίας
Κορόλη Ιωάννα
Κορομηλά Κων/να
Κούμπλας Ιωάννης Γεωργίου
Κουρέας Δημήτριος
Κουταλά
Κούτρος Γεώργιος
Κρασοπούλα
Κρατικός Αερολιμένας
Κρήτης (1.1.15)
Κρήτης (1.15)
ΚΤΕΛ (1.2)
ΚΤΕΛ - Πιάτσα Ταξί
ΚΤΕΛ - Χώρος Στάθμευσης
ΚΤΕΛ Μεσσηνίας
ΚΤΕΛ Υπεραστικό - Bus Station
Κυψέλη (1.1.20)
Κωστέας Σταύρος & ΣΙΑ ΟΕ
Κώτσιαρη Δέσποινα
Λαδάς
Λαίικα
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας - Kalamata's Public Library
Λαπιώτη Κων/να του Βασιλείου
Λιμεναρχείο Καλαμάτας
Λούζης Χρήστος Κων/νου
Λυμπεροπούλου Ευσταθία
Μακρυγιάννη Αναστασία
Μάλαμας Παντελής & ΣΙΑ ΕΕ
Μαχαλάς
Μέγαρο Χορού - Χώρος Στάθμευσης
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Kalamata's Dance Hall
Μελιτσιώτης Α. & ΣΙΑ ΕΠΕ
Μενινά
Μηλίτση Ευσταθία
ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μητροπολιτικός Ναός Υπαπαντής του Χριστού
Μικρά Μαντίνεια
Μικρομάνη
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μοτοσικλέτες - Χώρος Στάθευσης
Μουσείο Σιδηροδρόμων - Train Museum
Μουσικό Σχολείο Μαρία Κάλας (Γυμνάσιο)
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας - Benakio Archeological Museum Kalamatas
Μπενάκη (1.1.26)
Μπενάκη (1.3)
ΜΠΕΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Μπουρνιάς
Μύλοι (1.1.14)
Μύλοι (1.16)
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ναυαρίνου - Χώρος Στάθμευσης
Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας
Νέα Σκηνή Θεάτρου - New Theater Scene
Νέδοντος & Αιπύτου - Πιάτσα Ταξί
Νέδουσα
ΝΕΔΩΝ
Νέο Νοσοκομείο - Πιάτσα ταξί
Νηπιαγωγείο Άνθειας
Νηπιαγωγείο Άριος
Νηπιαγωγείο Αρφαρών
Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος
Νηπιαγωγείο Διασποράς
Νηπιαγωγείο Θουρίας
Νηπιαγωγείο Λεΐκων
Νηπιαγωγείο Παραλίας Βέργας
Νηπιαγωγείο Πλατέος
Νηπιαγωγείο Σπερχογείας
ΝΟΚ - Ιδιωτικός Χώρος Στάθμευσης
Νότιο - Χώρος Στάθμευσης
ΝΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΑΕΔ
ΟΑΕΕ-Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
ΟΣΕ Καλαμάτας
Παιδική Χαρά "Αράχνη" - "Spider" Playground
Παιδική Χαρά "Πέταλο" - "Petalo" Playground
Παιδική Χαρά Γιαννιτσάνικων - Giannitsanika Playground
Παιδική Χαρά Ναυαρίνου - Navarinou st Playground
Παιδική Χαρά Σιδηροδρόμων - Train Playground
Παλαιό Νοσοκομείο-Πιάτσα Ταξί
Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (κοιμητήριο)
Παναγία Γιαννιτσάνικα
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πανελλήνιο (1.1.11)
Πανελλήνιο (1.19)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Καλαμάτας)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Παπαφλέσσα (1.1.16)
Παπαφλέσσα (1.14)
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΟΙ Ο.Ε
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Παραλία Βέργας
Παραπέντε
Πάρκο Λιμενικού - Coastal Authority Park
Πάρκο ΟΣΕ - OSE Park
ΠΑΤΙΣΤΑ
ΠΑΤΙΧΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΧΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Πελεκητή
Περιβολάκια
Πηγές
Πήδημα
Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης - Greek Modern Art Gallery
Πινδάρου (1.12)
Πλατεία 23ης Μαρτίου & Πολυβίου
Πλατεία 23ης Μαρτίου - 23rd of March Square
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης - St Cathrine Square
Πλατεία Αγ. Άννας - St Anna Square
Πλατεία Αγ. Ιωάννη - St John Square
Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου - St. Constantine Square
Πλατεία Αγ. Παρασκευής - St Paraskevi Square
Πλατεία Αγ. Τριάδας - St Trinity Square
Πλατεία Αναλήψεως - Analipsi Square
Πλατεία Αναστάσεως - Anastasi Square
Πλατεία Άρεως - Areos Square
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου - King George Square
Πλατεία Δημαρχείου - City Hall Square
Πλατεία Ελευθερίας - Eleftheria Square
Πλατεία Μαυρομιχάλη - Mavromichali Square
Πλατεία Μεσογείων & Νικηταρά - Mesogeion & Nikitara Square
Πλατεία Μπενάκη - Benaki Square
Πλατεία Νεκροταφείου - Cemetary Square
Πλατεία Όθωνος - Othonos Square
Πλατεία Ομήρων Γερμανίας - Germany Hostages Square
Πλατεία Παπαφλέσσα - Papaflessa Square
Πλατεία Πλεύνας - Plevnas Square
Πλατεία Ταξιαρχών - Taxiarches Square
Πλατεία Τσίρμπα - Tsirmpa Square
Πλατεία Υπαπαντής - Ypapanti Square
Πλατεία Φραγκόλιμνας - Fragkolimna Square
Πλατεία Φυτείας - Fytia Square
Πλατύ
Πνευματικό κέντρο (1.6)
Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Λουκαρέα
Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Μπαχράμη
Πολιανή
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 120 ΠΕΑ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - ΠΕΔΥ - 1st degree health network
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας
ΣΕΗΜ - Χώρος Στάθμευσης
ΣΕΚ Καλαμάτας
Σκουρόλακκας
ΣΠΑΡΑΓΓΗ ΜΑΡΙΑ
Σπερχογεία
Σπηλιώτη Ρουμπίνη
Σπιτάκια
Σπυροπούλου Λίβα Ιωάννα
Σταθμός (1.1.22)
Σταθοπούλου Ευανθία
Σταματινό
Στασινοπούλου Ανθούλα
Σταυρόπουλος Ηλίας
Σταυρόπουλος Σταύρος
Σταυροπούλου Σταυρούλα
Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας - Military Museum Kalamatas
Συνεργεία Δήμου Καλαμάτας - Workshop Facilities of Municipality of Kalamata
Συστεγασμένα φαρμακεία-Αλεξίδου Έλις & Φυλακτίδη Κατερ
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταξιάρχες (1.1.21)
ΤΕΙ Πελοποννήσου
Τέλος Ποδηλατόδρομου
Τελωνείο (1.1.13)
Τελωνείο (1.17)
Τελωνείο Καλαμάτας
Τέντα - Πιάτσα Ταξί
Τέντα - Χώρος Στάθμευσης
Τέρμα Φιλοξένια (1.1.1)
Τζώρτζη Ευδοκία Μαρία
Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Κτιρίων Υπηρεσία Δήμου
Τουριστικά Λεωφορεία - Χώρος Στάθμευσης
Τουριστικά Λεωφορεία - Χώρος Στάθμευσης
Τουριστικά Λεωφορεία - Χώρος Στάθμευσης
Τουριστικά Λεωφορεία - Χώρος Στάθμευσης
Τρουπάκης Νικόλαος Πέτρου
Τσάμης Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ
Υπαίθριο Γήπεδο Αθλοπαιδιών & Τενις (ΑΜΕΑ)
Υπαίθριο Γήπεδο Αθλοπαιδιών Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων
Υπαίθριο Γήπεδο Μπάσκετ
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΦΑΡΑΙ
Φαρών & Ναυαρίνου - Πιάτσα Ταξί
Φέστα Αγγελική
Φιλοξένια - Χώρος Στάθμευσης
Φιλοξένια τέρμα (1.29)
Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΪΚΟΣ
Χαντζέας Πέτρος
Χατζηαγγέλη Τριανταφύλλη
Χατζής Αθανάσιος
Χαυτάκου Χριστίνα
Χρεββατόπουλος Πέτρος
Χριστοπούλου Νίκη
Χριστοφιλαίικα
Ψαράκια (1.7)
GMapFP

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr