Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Δεκ 2016

29 Δεκεμβρίου 2016

Διαγωνισμός για ηχητικά-φωτιστικά 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, του 5ου Καλαματιανού καρναβαλιού, προϋπολογισμού 33.100,00 ευρώ

...

28 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ4/2016 και ΣΟΧ5/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, τριών (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) ΥΕ καθαριστών-τριών με την αριθ. ΣΟΧ 4/2016 ανακοίνωση και τριών

...

23 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις κατωτέρω ομάδες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%:
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ

...

21 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΝΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ), σύμφωνα με τις

...

20 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού για το Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού για το νέο Δημαρχείο, καλεί όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει σε κλειστό φάκελο οικονομική προσφορά με υπογραφή και

...

16 Δεκεμβρίου 2016

Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας» ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος

...

15 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων αυτού, για το έτος 2017,  καλεί, όποιον ενδιαφέρεται, να αποστείλει την προσφορά του, για την ως άνω υπηρεσία, μέχρι την Παρασκευή 23/12/2016.

14 Δεκεμβρίου 2016

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με

...

13 Δεκεμβρίου 2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικοτήτων ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Τεχνιτών δαπεδοστρώσεων και ΥΕ εργατών για τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την ΣΟΧ3/2016 Ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Τον πίνακα κατάταξης και

...

12 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια φυτωριακού υλικού

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια απαραίτητων υλικών για το φυτώριο του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 33 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην οποία προβλέπεται η προμήθεια (φυτοδοχείων, τύρφης, περλίτη,

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr