Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Απρ 2018

27 Απριλίου 2018

Διαγωνισμός για δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες

...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)» Α.Μ. 8/2018

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

20 Απριλίου 2018

Διαγωνισμός για κλαδέματα δενδροστοιχιών

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι

...

18 Απριλίου 2018

Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" (Φαρών και Ασίνης)

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με

...

13 Απριλίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)" με Κ.Α: 35.7425.09 προϋπολογισμού 24.490,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 5/2018.

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους, (Κ.Α. 30.7331.10 – εγκεκρ. πίστωση 24.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, για τις

...

12 Απριλίου 2018

Παράταση για προσφορές προμήθειας μουσικών οργάνων

Ο Δήμος μας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα ανωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να

...

10 Απριλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μουσικών οργάνων

Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν σφραγισμένη σχετική προσφορά  για τα  είδη, τα οποία

...

05 Απριλίου 2018

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr