Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Οκτ 2018

30 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Νέα Φάση"

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Νέα Φάση".

Περισσότερες πληροφορίες

...

Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων, Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Εργασίες Συντήρησης Χλοοταπήτων Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Αθλητικών Χώρων για το έτος 2019"  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης - εφόσον υπάρχει συμφωνία με...

Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το Έτος 2019.

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2019. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Υπηρεσιακό Αίτημα του Οργανισμού

...

24 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη προσωπικού με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας Ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 μήνες), με ωρίαια...

Προμήθεια ζωοτροφών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" (2η Προμήθεια Ζωοτροφών) με Κ.Α: 35.6699 προϋπολογισμού 7.998,87 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 32/2018. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί

...

23 Οκτωβρίου 2018

15 Οκτωβρίου 2018

"Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2018 -2019"

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής...

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια

...

12 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2018)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με  ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρος.

Ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr