Αποφάσεις 43ης/2012 (16-10-2012) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (328-339)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 43/2012

                          Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, 12:00 μεσ.

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

328/2012_ΟΕ

1.

Αποδοχή δωρεάς μιας ζωγραφιάς ενός ζευγαριού χορευτών πάνω σε μετάξι, από τον κ. Λεωνίδα Μανιάτη, Ψηφιδογράφο – Ζωγράφο, για το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

329/2012_ΟΕ

2.

Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

330/2012_ΟΕ

3.

Μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας.

331/2012_ΟΕ

4.

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 301/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.

332/2012_ΟΕ

5.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας».

333/2012_ΟΕ

6.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου μεταξύ Νέδοντος και Αρτέμιδος.

-

7.

Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας».

334/2012_ΟΕ

8.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης.

335/2012_ΟΕ

9.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Θουρίας.

336/2012_ΟΕ

10.

Απόδοση παγίας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας.

337/2012_ΟΕ

11.

Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 3201/31-8-2012 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

338/2012_ΟΕ

12.

Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγών.

339/2012_ΟΕ

13.

Σύσταση επιτροπής για την παράδοση – παραλαβή ακινήτου ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος «Αικατ. Χανδρινού» (Σφενδόνης 10 & Δειράδων – Κηφισιά).

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση