Αποφάσεις 31ης/2012 (24-7-2012) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (228-235)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/2012

                             Τρίτη 24 Ιουλίου 2012, 12:00 μεσ.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

228/2012_ΟΕ

 

Επί της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί εκδίκασης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 66/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2012».

229/2012_ΟΕ

 

Αποδοχή δωρεάς ενός πίνακα ζωγραφικής από την κα Τζιμπλάτε Καίτεβαν.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

230/2012_ΟΕ
  1.  

Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

231/2012_ΟΕ

  1.  

Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2012)».

232/2012_ΟΕ

  1.  

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2012 και διάθεση πιστώσεων.

233/2012_ΟΕ

  1.  

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ανδρέα Γκρέτσα».

234/2012_ΟΕ

  1.  

Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ανδρέα Γκρέτσα».

235/2012_ΟΕ

  1.  

Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτήματος «Παπακωνσταντίνου Αντωνίου».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση