Αποφάσεις 13ης/2012 (2-7-2012) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (300-341)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13ης/2012

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012, 08:00 μ.μ.

 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη.

300/2012_ΔΣ

 

Διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της Αγίας Σκέπης.

301/2012_ΔΣ

1. 

Καθορισμός, σήμανση και προστασία των χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας.

302/2012_ΔΣ

2. 

Ονομασία στάσεων γραμμής 1 Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας και μεταφορά μιας στάσης.

303/2012_ΔΣ

3. 

Ρυθμίσεις στάθμευσης στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

-

4. 

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σιδ. Σταθμού από Κροντήρη έως το ύψος της Τράπεζας Κύπρου.

304/2012_ΔΣ

5. 

Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου για το 3ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας».

305/2012_ΔΣ

6. 

Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων».

306/2012_ΔΣ

7. 

Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

307/2012_ΔΣ

8. 

Κατασκευή τοίχου προστασίας στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας.

308/2012_ΔΣ

9. 

Δεύτερη παράταση σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ασπροχώματος και προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο 5Χ5 (Αντικαλάμου)».

309/2012_ΔΣ

10. 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση παλαιάς πλατείας Αρφαρών», Δήμου Καλαμάτας, πρώην Δήμου Αρφαρών.

310/2012_ΔΣ

11. 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δ.δ. Άριος», Δήμου Καλαμάτας, πρώην Δήμου Άριος.

311/2012_ΔΣ

12. 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης».

312/2012_ΔΣ

13. 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο 2009)».

313/2012_ΔΣ

14.

Εκκίνηση διαδικασίας Κύρωσης Κοινοχρήστου Δικτύου για τον οικισμό «Λαίικα – Σπιτάκια – Κατσαραίικα».

314/2012_ΔΣ

15. 

Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε. για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων.

315/2012_ΔΣ

16. 

Επί του πρακτικού επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.

316/2012_ΔΣ

17. 

Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της χρήσης ενός μηχανικού σαρώθρου στην Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ¨Βιομηχανικά Σφαγεία –Αγορά Καλαμάτας¨.

317/2012_ΔΣ

18. 

Επιστροφή ποσού σε δημοτικό υπάλληλο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

318/2012_ΔΣ

19. 

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

319/2012_ΔΣ

20. 

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

320/2012_ΔΣ

21. 

Αίτημα μισθωτή καταστήματος του Δυτικού Κέντρου, για μείωση μισθώματος.

321/2012_ΔΣ

22. 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2012, Δήμου Καλαμάτας.

-

23. 

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.

322/2012_ΔΣ

 

24. 

Καθορισμός ειδικοτήτων εποχικού προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης.

323/2012_ΔΣ

25. 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης για το κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας.

324/2012_ΔΣ

26. 

Παράταση σύμβασης απασχόλησης ιατρού εργασίας.

325/2012_ΔΣ

27. 

Πρόσληψη ιατρού εργασίας, με σχέση παροχής υπηρεσιών.

326/2012_ΔΣ

28. 

Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας και χειριστών μηχανημάτων καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση.

327/2012_ΔΣ

29. 

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ημερομισθίων κατ΄ άτομο το μήνα.

328/2012_ΔΣ

30. 

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Καλαμάτας για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. του Δήμου.

329/2012_ΔΣ

31. 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής.

330/2012_ΔΣ

32. 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για την Πράξη «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07».

331/2012_ΔΣ

33. 

Έγκριση μιας θέσης σχολικού τροχονόμου στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

332/2012_ΔΣ

34. 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτού καταστήματος «Καφετέρια – Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου».

333/2012_ΔΣ

35. 

Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα.

-

36. 

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Κρήτης και Φιλελλήνων.

334/2012_ΔΣ

37. 

Στέγαση ΚΕΠ Άριος – παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του ποδοσφαιρικού Συλλόγου ¨ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ¨.

-

38. 

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

335/2012_ΔΣ

39. 

Διοργάνωση εκδηλώσεων ¨Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2012¨ στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας.

336/2012_ΔΣ

40. 

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση «Εργασιών καθαρισμού τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου, Συλλογή & Απομάκρυνση νεκρών ζώων στο Νομό Μεσσηνίας».  

337/2012_ΔΣ

41. 

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 20 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού" 2007 - 2013.

-

42. 

Τουριστική προβολή Δήμου Καλαμάτας.

338/2012_ΔΣ

43. 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 37/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2012, του νομικού προσώπου.

339/2012_ΔΣ

44. 

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

340/2012_ΔΣ

 

Έκδοση ψηφίσματος.

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

341/2012_ΔΣ

 

Διακανονισμός τρόπου καταβολής δικαστικά επιδικασθέντος ποσού.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση