Αποφάσεις 14ης/2007 (18-4-2007) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (319-327)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (319-327)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
319/2007_ΔΣ1.   Πρόσληψη Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία.
320/2007_ΔΣ2.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Φορέα του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2006, του νομικού προσώπου.
321/2007_ΔΣ3.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Φορέα του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, του νομικού προσώπου. 
322/2007_ΔΣ4.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2006, του νομικού προσώπου. 
323/2007_ΔΣ5.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, του νομικού προσώπου. 
324/2007_ΔΣ6.   Διόρθωση ονόματος διαγωνιζόμενου για το έργο «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των δημοτικών έργων» του 2007.
325/2007_ΔΣ7.   Τροποποίηση προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.
326/2007_ΔΣ8.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, Δήμου Καλαμάτας.
327/2007_ΔΣ9.   Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση