Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έργο: Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών

στις .

Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013.
-Προϋπολογισμός μελέτης: 9.978,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
Με βάσει τα ανωτέρω, καλούμε τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, μέσα...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΤΗΝ Τ. ΚΟΙΝ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 107.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΞΕΡΙΛΑ >>ΣΤΗΝ Τ. ΚΟΙΝ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 107.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας οικοδομικά . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό διαμέρισμα Θουρίας .

         ...

Διαγωνισμός για συντήρηση Παιδικών Χαρών 2019

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (2019)», προϋπολογισμού 44.999,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών», προϋπολογισμού 79.990,29€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών», προϋπολογισμού 79.990,29€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργο κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό διαμέρισμα Αρφαρών .

            Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του...

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

H Φάρις "Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας" διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Αθηνών...

Διαγωνισμός για καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης 2019

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και Δημοτικού οδικού δικτύου 2019»προϋπολογισμού 59.991,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να...

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

στις .

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το αντικείμενο των εργασιών θα αφορά στη λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου...

Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 2019

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" με Κ.Α: 35.7425.10 προϋπολογισμού 4.997,20. € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 10/2019.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr