Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018. 

Τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων με κωδικό θέσης 101-ΔΕ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ 3ου και 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

στις .

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων 13ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Δημοτικό Σχολείου. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017» με προϋπολογισμό 645.161,29 €+ 154.838,71€(ΦΠΑ 24% )= 800.000

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017»με προϋπολογισμό 645.161,29 €+ 154.838,71€(ΦΠΑ 24% )= 800.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του...

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς να δώσουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ. Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β...

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς να της αποστείλουν αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές τους για την Παρακολούθηση του φακέλου της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα...

Παροχή GDPR (διοικητικών) και λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης στην ΚΕ ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς Διοικητικης Υποστήριξης να της αποστείλουν αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές τους για την Παροχή GDPR (διοικητικών) και λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαρισμοί γραφείων -κτιρίων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων –...

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού: 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Ο συνοπτικός...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr