Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας
  2. Την 46/2018 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 21.990,16€
  3. Την εργασία με τίτλο: Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης  λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α.:10.6277.01 με προϋπολογισμό 21.990,16€ και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου
                                                              Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη,...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ » Α.Μ. 117/2017 με προϋπολογισμό 161.290,32 €+ 38.709,68€(ΦΠΑ 24% )= 200.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ » Α.Μ. 117/2017 με προϋπολογισμό 161.290,32 €+ 38.709,68€(ΦΠΑ 24% )= 200.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΡΙΟΣ.» Α.Μ. 61/2017 , προϋπολογισμού 950.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο ««ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ.  ΑΡΙΟΣ.»  Α.Μ. 61/2017, προϋπολογισμού 950.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην 1Η τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 2Η  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017»», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην 1Η τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

...

Δημοπρασία για εκμίσθωση Τουριστικού Ξενώνα Ταυγέτου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Τουριστικό Ξενώνα Ταϋγέτου (διώροφη οικοδομή με καλυπτόμενη επιφάνεια 410,15 τ.μ. και συνολική δόμηση 626,65 τ.μ.). Το ακίνητο βρίσκεται στο 34ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του...

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1/2018

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας (Υπηρεσία Καθαριότητας).

Ολόκληρη την Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ1/2018 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ μπορείτε να δείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr