Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων- εκπαιδευτικού υλικού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων- εκπαιδευτικού υλικού», προϋπολογισμού 74.399,80ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αθηνών 99 γραφείο 1.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 13/09/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.

την περίληψη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την μελέτη θα την δείτε εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr