Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών»

στις .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών»

Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης

του έργου με τίτλo: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013.

Στοιχεία έργου: -Μελέτη αρ. 45/2016 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας,

-Προϋπολογισμός μελέτης: 12.625,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

-Κ.Α. δαπάνης: 70.7333.03,

-Εγκεκριμένη πίστωση ποσού 12.625,00€ από Ι.Π. προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου,

-Η αριθμ. 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία έγινε μεταξύ άλλων η έγκριση και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης Κ.Α.:70.7333.03 ποσού 12.625,00€,

-Η αριθμ. 296/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία έγινε η αποδοχή εκτέλεσης του σχετικού έργου, η έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2016 μελέτης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλούμε τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο γράφοντας εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας τους καθώς και το λεκτικό «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 45/2016 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για το Κληροδότημα Γρ.Αλεξανδρόπουλου και με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 23-09-2018».

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος από τις 14-09-2018 έως τις 23-09-2018 (διάστημα 10 ημερών), ώρα 14.00.

την πρόσκληση θα την δείτε εδώ

την μελέτη θα την δείτε εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr