Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

στις .

Ο Πρόεδρος  Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠρομήθειαΥλικών & Εξαρτημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 59.609,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Σπάρτης 46,  την  Παρασκευή 14-09-2018. Η ώρα λήξης  παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ.
Πληροφορίες Στραυρούλα Στραβάκου, τηλ. 27210 63148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τη περίληψη της διακήρυξηςμε ΑΔΑ: Ψ1ΒΩΟΡ0Χ-ΣΘΠ μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr